Instrukcja instalacji oprogramowania na urządzeniu MTKiosk:

Instalacja ta jest identyczna w przypadku kiosków opartych o architekturę urządzenia NV200+SmartPayout jak i tych opartych o tradycyjne akceptory, hoppery i współpracującą z nimi płytkę naszej produkcji. Nam normalnie czynności opisane w punkttach 1)-10) zajmują w sumie jakieś 2 godziny, czynności opisane w punktach 10)-12) zajmują w sumie 15 minut, a czynność zawarta w punkcie 13) nam zajmuje nie więcej jak 10 minut. Wszystkie czynności należy wykonywać w podanej tutaj kolejności.

  Spis treści:

   Czynności, które mogą być zrealizowane w ramach realizowania obrazu dysku dla grupy takich samych urządzeń:

   1. instalacja systemu operacyjnego;

   2. instalacja JAVA;

   3. instalacja przeglądarki internetowej Firefox;

   4. instalacja Adobe Acrobat Reader, Adobe Flash Player;

   5. konfiguracja portu COM służącego do komunikacji z NV200+SmartPayout lub z płytką naszego autorstwa;

   6. uwierzytelnienie witryny CSANI.com w przeglądarce i Wirtualnej Maszynie Java;

   7. usunięcie zbędnych programów z autostart;

   8. usunięcie zbędnych programów z autostart;

   9. Problemy z szybkością i ładowaniem się stron internetowych;


   Czynności, które powinny być wykonane indywidualnie dla każdego urządzenia:

   1. utworzenie nowego kiosku w obrębie systemu MTKiosk;

   2. nagranie pliku uruchomieniowego na maszynę.

   3. czynności końcowe instalacji;


   W jaki sposób poinformować program jakiej konfiguracji sprzętowej urządzenia używamy:

   1. ustawianie konfiguracji urządzenia (NV200+Smart Payout vs akceptor+wrzutnik+hopper).

   2. Ustawianie grupy urządzenia


1) Instalacja systemu operacyjnego;

Urządzenia MTKisok działają na systemach operacyjnych Windows XP lub wyższych z rodziny Windows. Chociaż system MTKiosk działa na systemach operacyjnych i komputerach 32 bitowych, to BARDZO REKOMENDUJEMY UŻYCIE SYSTEMU 64 bitowego z uwagi na możliwość wtedy użycia większej ilości pamięci RAM. My sami używamy Windowsa XP 64bit, ponieważ komputery które kupujemy mają licencję oraz naklejkę WinXP, która generalnie oznacza możliwość zainstalowania na komputerze Windowsa XP 32bity, ale zgodnym z licencją jest zainstalowanie na tych sprzętach systemu 64-bitowego.

Ponieważ ciężko zdobyć instalator Windowsa XP to załączamy obrazy płyt instalatorów:

instalator Win XP 32bit (obraz wykonany programem „Nero 7”) - TUTAJ

instalator Win Xp 64bit REKOMENDOWANY PRZEZ NAS (obraz wykonany programem UltraISO, cd-key BMP6K-M4DWV-2KF94-WHGYW-2YFV6) TUTAJ

Po instalacji systemu operacyjnego należy zainstalować sterowniki wszystkich urządzeń w tym – płyty głównej, monitora dotykowego oraz karty WiFi. Następnie należy poczynić co następuje:

a) Jeśli urządzenie łączy się z Internetem poprzez sieć WIFI z wykorzystaniem WPA2, a zainstalowany przez nas system tego nie obsługuje (Windows XP 32 bit niższy niż SP3), to bezwzględnie trzeba zainstalować aktualizację KB893357 - można ją ściągnąć tutaj (32bit). Pozwala ona dodać obsługę sieci, które wykorzystują szyfrowanie WPA2. W przypadku Windows XP 64bit przygotowany obraz zawiera Service Pack 2 (obsługuje WPA2 - opis co zawiera SP2 dla Win XP 64 bit TUTAJ).

b) W panelu sterowania kliknąć ikonę „Ekran” i w oknie, które się pojawi upewnić się, że wybraną kompozycją jest kompozycja „Windows XP” lub jej pochodna. W każdym razie – że nie jest to kompozycja „Klasyczny Windows”, gdyż dla niej program działa nieprawidłowo.

c) W tym samym oknie opcji „Ekran” panelu sterowania wybrać zakładkę „Wygląd” i na dole kliknąć przycisk „Zaawansowane”. Z listy rozwijanej "Element" wybrać "pasek przewijania” i ustawić rozmiar na 42. Zatwierdzić klikając "OK", a później "Zastosuj" i "OK".

d) Celem uchronienia się przed wyświetlaniem tzw. „porad w chmurkach” lub automatycznych aktualizacji Windows zalecamy celem skonfigurowania Windows użycie programu XP-AntiSpy do ściągnięcia TUTAJ. Po uruchomieniu programu zalecamy zaznaczyć WSZYSTKIE dostępne w nim opcje łącznie z całkowitym odinstalowaniem MS Messengera i kliknięcie przycisku „Zastosuj Ustawienia”.

Po takim użyciu programu jego uruchomienie powinno wyglądać tak:


a tak powinno wygladać w WINDOWS 7 :W przypadku wyłączenia firewalla systemowego możecie Państwo zainstalować innego - na przykład któregoś z darmowych firmy Kerio. Nie jest to jednak obowiązkowe

d) Proszę w panelu sterowania kliknąć ikonę "Ekran" i w zakładce "Wygaszacz ekranu" wybrać "(Brak)".

e) Proszę w panelu sterowania kliknąć ikonę "Opcje zasilania" i w zakładce "Schematy zasilania" ustawić, żeby system operacyjny nigdy nie był wstrzymany, a dyski twarde i monitor nigdy wyłączane. W zakładce "Zaawansowane" proszę ustawić, aby naciśnięcie przycisku zasilania w komputerze powodowało zamykanie systemu.

f) Proszę w panelu sterowania kliknąć ikonę "Dzwięki i urządzena audio" i w zakładce "Dzwięki" wybrać schemat dźwiękowy "Brak dźwięków" i zatwierdzić przyciskami "Zatwierdź" oraz "OK".

g) W przypadku jeżeli zastosowany przez Was ekran dotykowy zbudowany jest w oparciu o nakładkę dotykową firmy 3M (a tak jest najczęściej) i komunikuje się ona z komputerem PC poprzez port COM (lub wirtualny port COM poprzez przejściówkę USB->COM) i jeżeli dodatkowo konfigurujecie Państwo właśnie urządzenie oparte o płytkę naszego autorstwa, to należy zadbać, żeby sterowniki ekranu dotykowego inicjując się podczas uruchamiania systemu operacyjnego nie „słały” po wszystkich portach COM pakietów szukając, gdzie podłączona jest nakładka dotykowa, ale żeby sterowniki odgórnie wiedziały, na którym dokładnie porcie COM szukać nakładki dotykowej. Jest to kwestia ważna o tyle, że wśród pakietów wysyłanych przez sterownik do portu COM bywają takie, które odpowiadają na pewne działania na płytce naszego autorstwa, a pewnie nie chcielibyście Państwo, żeby podczas każdego uruchamiania się systemu operacyjnego na przykład hopper wyrzucał monetę.

Sterowniki nakładek dotykowych 3M Microtouch podczas instalacji najczęściej odpytują się do którego portu COM podłączona jest nakładka lub same jej szukają po wszystkich portach. Problem ze sterownikami 3M Microtouch jest taki, że nawet kiedy poda się im prawidłowy port COM gdzie podłączona jest nakładka lub gdy sterowniki podczas instalacji same go prawidłowo odszukają, to najczęściej w plikach konfiguracyjnych sterownika informacja ta nie zostaje zapisana. Dlatego w przypadku sterowników dla nakładek dotykowych 3M Microtouch należy po instalacji w folderze, w którym się one znajdują (zapewne będzie to jakiś podfolder „Program Files”) odszukać plik tekstowy odpowiedzialny za konfigurację i zmienić w nim port COM do którego podłączona jest nakładka na poprawny.

Jeżeli będziecie mieli Państwo problemy z wykonaniem powyższego dla swoich sterowników 3M Microtouch, to zalecamy zainstalować zamiast nich te, które instalujemy my sami dla nakładek 3M Microtouch stosowanych przez nas. Znajdują się one TUTAJ. Należy je wypakować i w katalogu „Disc1” kliknąć plik „Setup.exe”. Podczas instalacji sterowników należy się przyjrzeć na którym porcie COM została wykryta nakładka dotykowa i po instalacji otworzyć plik:

  C:\Program Files\MicroTouch\TouchWare\Dostouch.ini
i wielkości „CommPort” przypisać właściwy numer, następnie zapisać i zamknąć ten plik.
Po prawidłowym skalibrowaniu nakładki dotykowej należy jeszcze w narzędziu do zarządzania nakładką (programie „TouchWare”) kliknąć zakładkę „Touch Settings” i wybrać „Touch Mode” na tryb „Drawing”.
Uwaga! niezależnie od tego jakiego producenta używamy nakładkę i jakie mamy do niej zainstalowane sterowniki należy BEZWZGLĘDNIE zapobiec, żeby nakładka nie obsługiwała prawokliku myszą. Niektóre nakładki można tak skonfigurowac (między innymi te używające sterowników firmy LeadingTouch), żeby dłuższe przycisnięcie palca na powierzchni nakładki było tożsame z kliknięciem prawym przyciskiem myszy w tym miejscu. Należy bezwzględnie zadbać, żeby to ustawienie nie działało - żeby nakładka obsługiwała wyłącznie kliknięcia lewym klawiszem myszy, a nie - również prawym. Ma to olbrzymie znaczenie ze względu na bezpieczeństwo aplikacji kioskowej z punktu widzenia zapobieżenia ingerencji w system operacyjny i aplikację kioskową przez użytkowników kiosku.

h) Jeżeli urządzenie ma działać w oparciu o płytkę naszego autorstwa podłączaną poprzez przewód USB (w odróżnieniu od wcześniejszych wersji tej płytki podłączanych przez przewód RS232), to należy w tym momencie podłączyć płytkę poprzez USB i w menadżerze urządzeń dla tego urządzenia zainstalować sterownik tej płytki dostępny TUTAJ.

2) Instalacja JAVA:

Wersja 32bitowa systemu operacyjnego Windows:

Najwłaściwsza wersja oprogramowania java znajduje się TUTAJ. To jest wersja Javy 1.6.0_18 i nie zalecamy żadnej innej, ale właśnie tą ściągniętą od nas. Proszę ją zainstalować i następnie już po instalacji w panelu sterowania wybrać ikonę Java i najpierw wybrać zakładkę „Update” i odkliknąć „Check for Updates Automatically”. W oknie, które się pojawi kliknąć „Never Check”.

Następnie w tym samym oknie („Java Control Panel”) proszę kliknąć zakładkę „Java” i dalej przycisk „View” i w zakładce „User” we wszystkich zainstalowanych wersjach Java (najpewniej będzie jedna) w kolumnie „Runtime Parameters” proszę wpisać „-Xmx512m” (bez cudzysłowiu) i zatwierdzić przyciskiem "OK". W zakładce "Advanced" w opcji "Miscellaneus" odznaczyć "Place Java icon in system tray". Na samym końcu należy zatwierdzić zmiany klikając "OK" (oczywiście w oknie „Java Control Panel”): Dalej w zakładce Advenced nw części "Mixed code (sandbox vs. trusted) security verification)" należy wybrać ostanią opcję "Disable verification (not recomended)"

Ostatnim krokiem w ramach instalowania JAVA jest mała modyfikacja tego oprogramowania. Należy ściągnąc plik "win32com.dll" STĄD i skopiować go do katalogu "bin" znajdującego się w katalogu, w którym została zainstalowana JAVA, najprawdopodobniej będzie to katalog "C:\Program Files\Java\jre6\bin" - tam należy skopiować ten plik. Nastepnie należy plik "javax.comm.properties" ściągnąć STĄD (jeżeli stosujemy Firefoxa, to należy na tym linku kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać z listy "Zapisz element docelowy jako") i skopiować go do do katalogu "lib" znajdującego się również w katalogu, gdzie zainstalowana jest JAVA, najpewniej bedzie to katalog "C:\Program Files\Java\jre6\lib" - tam należy skopiować ten plik. Ściągnięcie i skopiowanie tych dwóch plików jest ważne zwłaszcza w przypadku zastosowania architektury z płytką elektroniczną naszego autorstwa, bowiem bez nich aplikacja kioskowa nie będzie w stanie połączyć się z portem COM i tym samym nie będzie w stanie nawiązać komunikacji z płytką.

Wersja 64bitowa systemu operacyjnego Windows:

 1. Najpierw instalujemy Javeu1.6 z JAVA 6.
 2. Instalujemy jave8 z link JAVA 8

  W systemie operacyjnym powinny być zainstalowane obie powyższe javy.

 3. Ściągamy pliki
  • rxtSerial.dll
  • rxtxParallel.dll
  • rxtxComm.jar
  • jxbrowser-win-6.3.jar
  • i kopiujemy

   1. pliki rxtxSerial.dll i rxtxParallel.dll do C:\program Files\java\jre1.8.0_101\bin
   2. plik RXTXcomm.jar i jxbrowser-win-6.3.jar do folderu C:\program Files\java\jre1.8.0_101\lib\ext

   Ściągnięcie i skopiowanie tych plików jest ważne zwłaszcza w przypadku zastosowania architektury z płytką elektroniczną naszego autorstwa, bowiem bez nich aplikacja kioskowa nie będzie w stanie połączyć się z portem COM (USB) i tym samym nie będzie w stanie nawiązać komunikacji z płytką.

 4. W panelu sterowania systemu Windows wybrać ikonę Java i najpierw wybrać zakładkę „Update” i odkliknąć „Check for Updates Automatically”. W oknie, które się pojawi kliknąć „Never Check”.

  Następnie w tym samym oknie („Java Control Panel”) proszę kliknąć zakładkę „Java” i dalej przycisk „View” i w zakładce „User” we wszystkich zainstalowanych wersjach Java w kolumnie „Runtime Parameters” proszę wpisać „-Xmx512m” (bez cudzysłowiu) i zatwierdzić przyciskiem "OK". W zakładce "Advanced" w opcji "Miscellaneus" odznaczyć "Place Java icon in system tray". Dalej w zakładce Advenced nw części "Mixed code (sandbox vs. trusted) security verification)" należy wybrać ostanią opcję "Disable verification (not recomended)". Na samym końcu należy zatwierdzić zmiany klikając "OK" (oczywiście w oknie „Java Control Panel”).

Dla systemu Windows 7 po utworzeniu urządzenia w zielonym panelu, należy kliknąć na nie prawym prawym przyciskiem myszy i wybrać z menu kontekstowego opcje "zmien grupe urzadzenia" i wpisać w pole tekstowe "win7" (bez cudzysłowów). Teraz można uruchomić program na terminalu.
Przy tej wersji konfiguracji nie trzeba instalować i konfigurować przerglądarki Firefox

3) Instalacja przeglądarki internetowej Firefox:

  Proszę ściągnąć plik instalacyjny przeglądarki Firefox STĄD. Proszę zainstalować dokładnie tę wersję przeglądarki, tj. 3.6.13.

Po zainstalowaniu przeglądarki Firefox proszę ją uruchomić, a następnie kliknąć w menu głównym zakładkę „Narzędzia” i stamtąd wybrać „Opcje”. Okno, które się pojawi skonfigurować dokładnie tak jak pokazane jest poniżej. Proszę pamiętać, żeby wszystkie opcje skonfigurować dokładnie tak, bo inaczej aplikacja kioskowa nie będzie działała poprawnie. W szczególności proszę również pamiętać o ustawieniu strony startowej przegladarki na "www.google.pl", bo w innym wypadku aplikacja kioskowa nawet się nie uruchomi.Na samym końcu należy kliknąć na dole „OK”.

Następnie w menu głównym programu Firefox należy wybrać zakładkę „Widok” i odznaczyć w niej opcję „Pasek Stanu”. Następnie z tej samej zakładki menu wybrać opcję „Paski Narzędzi” i upewnić się, że ze wszystkich pasków narzędzi, które się wyświetlą zaznaczony jest jedynie „Pasek narzędzi nawigacyjnych”.

Po tak skonfigurowanym Firefoksie powinien on wyglądać mniej więcej tak:


Należy teraz zapewnić, żeby przeglądarka Firefox nie blokowała wtyczki java, bowiem wersja javy, którą używamy jest uznana przez Mozilla Fundation za stwarzającą zagrożenie. Należy więc w pasku adresu wpisać "about:config" (bez cudzysłowiu) i kliknąć Enter. W tym momencie w oknie przeglądarki pojawi się monit: „Grozi utratą gwarancji”. Należy kliknąć przycisk „Zachowam ostrożność, obiecuję!”. W oknie przeglądarki pojawi się lista ustawień przeglądarki firefox. W polu „Filtr” należy wpisać „extensions.blocklist.enabled”. Z długiej przedtem listy ustawień zostanie tylko jedno o takiej właśnie nazwie. Należy je kliknąć tak, żeby się podświetliło i następnie należy na klawiaturze kliknąć „Enter” tak, żeby wartość tego ustawienia zmieniła się z „true” na „false”. Gotowe.
Jeżeli po tej operacji przeglądarka Firefox i tak blokuje aplety java (łatwo to sprawdzić uruchamiając stronę "csani.com" i patrząc, czy po prawej stronie wyświetla się panel do przeliczania walut, czy zamiast niego napis, że zainstalowana jest niewłaściwa java), to należy w przeglądarce Firefox uwidocznić na chwilę menu główne (należy w tym celu kliknąć prawym klawiszem jakoś dwa milimetry poniżej paska tytułowego okna przeglądarki i zaznaczyć "Pasek menu" lub wcisnąć kombinację klawiszy lewy Alt + N), wybrać z niego "Narzędzia", a nastepnie "Dodatki", następnie należy kliknąć przycisk ostatni na prawo "Wtyczki" i tam w liście znaleźć javę, kliknąć na nią i kliknąć na przycisk "włącz", który się pojawi. Jeżeli menu wywołalismy nie poprzez kliknięcie lewego Alt i litery N lub innej z menu, to teraz należy pownownie kliknąć prawym klawiszem tuż pod paskiem tytułowym okna przeglądarki i odznaczyć opcję "Pasek menu".

Ostatnia czynnością w ramach instalowania Firefox jest zainstalowanie dodatku o nazwie „Public Fox”. Dodatek należy ściągnąć poprzez przeglądarkę Firefox stąd:
https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/public-fox/
poprzez kliknięcie przycisku „+ Zainstaluj”. Najprawdopodobniej (jeśli nie proszę przejść parę akapitów niżej) w górnej części przeglądarki pojawi się z pasek z monitem o zezwolenie na zainstalowanie oprogramowania, należy zezwolić, następnie w oknie, które się pojawi:
należy kliknąć przycisk „Zainstaluj”
następnie w oknie, które się pojawi jako kolejne:
należy kliknąć „Uruchom ponownie program Firefox”.

Wraz z zresetowaniem się przeglądarki Firefox winno otworzyć się okno „Dodatki”. Jeżeli nie pokaże się samo, to należy je wywołać poprzez kliknięcie menu Narzędzia (lewy Alt + klawisz N) i wybór w tym menu „Dodatki”. W oknie tym należy wybrać zakładkę „Rozszerzenia” i w linijce reprezentowanej przez „Public Fox” należy kliknąć „Opcje”.W oknie, które się pojawi:należy zaznaczyć opcje tak jak powyżej. W dwóch polach „Lock Password” należy wpisać hasło Państwa jako operatora (proszę nie zostawiać tych pól pustych!) tak, żeby kiedyś w razie czego można było zablokowane opcje odblokować, następnie należy kliknąć „OK”.

4) Adobe Acrobat Reader, Adobe Flash Player.

  Proszę ściągnąć plik instalacyjny STĄD oraz zainstalować program Adobe Acrobat Reader.

  Proszę ściągnąć plik instalacyjny STĄD oraz zainstalować program Adobe Flash Player

Proszę pamiętać, że jeżeli ściągacie Państwo te programy przez przeglądarkę Firefox, to zapisują się one w katalogu „Moje Dokumenty/Pobieranie”. Oba te programy są ważne z punktu widzenia działania funkcjonalności „Internet” urządzenia. Jeżeli użytkownik będzie chciał za jej pośrednictwem oglądać YouTube, to głupio żeby tego nie mógł robić.

Jeśli wystąpiły problemy w trakcie instalacja tego dodatku (np. kod błędu -260) to należy zrobić:
1) ściąnąć plik: public fox 1.10
2) Otwrzyć ten plik programem WinRar
3) usunąć folder meta-inf z archiwum
4) otworzyć firefox'a i okno Narzędzia->Dodatki
5) przesunąć plik public_fox-1.10-fx.xpi do okna dodatki
6) zainstalować dodatek wg wskazówek opisanych na poczatku opisu instalacji dodatku Public Fox

5) Poprawne ustawienie portu COM w systemie operacyjnym (tego portu COM, który służy do komunikacji z NV200+SmartPayout z lub płytką naszego autorstwa).

W panelu sterowania proszę kliknąć ikonę „System” i w zakładce „Sprzęt” kliknąć przycisk „Menadżer Urządzeń”. Dalej w grupie „Porty (COM i LPT)” kliknąć na port COM ten, który używamy do komunikacji z urządzeniem NV200+SmartPayout lub z płytką naszego autorstwa (jeżeli w komuterze wyprowadzony w postaci gniazda jest tylko jeden port COM i właśnie z niego korzystamy, to najpewniej będzie to port oznaczony jako COM1) i następnie kliknąć na nim prawym klawiszem myszy i z listy, która się pojawi wybrać „Właściwości”. W oknie, które się pojawi wybrać „ustawienia Portu” i na dole kliknąć „Zaawansowane” wybrać numer portu COM „COM3”. Jeżeli wyświetli się monit, że port ten jest w użyciu, to proszę się tym nie przejmować i zatwierdzić przyciskiem „OK”. Po takim zatwierdzeniu jeżeli jeszcze raz wywołamy Menedżera Urządzeń, to port powinien mieć już wybraną przez nas nazwę. Dla pewności najlepiej jeszcze zresetować komputer i po zresetowaniu upewnić się, że port ma cały czas przypisaną przez nas nazwę. Jeżeli tak nie jest, to należy opisaną tutaj operację przeprowadzić jeszcze raz.

Jeżeli komputer ma kilka portów COM (na niektórych płytach głównych bywają porty umiejscowione na samej płycie) i jeden z nich – ten, którego używać na pewno nie będziemy – ma zarezerwowaną nazwę COM3, to warto przed przystąpieniem do opisanych tutaj czynności zmiany nazwy portu COM zmienić temu portowi identyfikującego się jako COM3 nazwę na jakiś dalszy port – na przykład COM7 i dopiero po tym portowi, który identyfikowany jest jako COM1 zmienić nazwę na COM3. Wtedy nie powinno być żadnych problemów.

Opisane tutaj nazwanie używanego przez nas portu COM jako "COM3" jest czynnością NIEZBĘDNĄ do tego, żeby aplikacja kioskowa mogła w ogóle komunikować się z urządzeniami przyjmującymi lub wydającymi środki pieniężne niezależnie od tego czy do omawianego tutaj gniazda COM podłączony jest akceptor banknotów NV200+SmartPayout czy płytka elektroniczna naszego autorstwa.

6) Pierwsze uruchomienie witryny CSANI.com. W związku z faktem, że przy okazji przekazów pieniężnych do i z kont usługodawcy CSANI.com użytkownicy mają możliwość nieodpłatnego korzystania z przeglądarki internetowej w ramach domeny CSANI.com warto dodać aplet znajdujący się na stronie CSANI do uwierzytelnionych przez przeglądarkę. W tym celu należy w przeglądarce Firefox wpisać na pasku adresu www.csani.com i następnie wybrać zakładkę „Manage Account”. W oknie, które się pojawi należy zatwierdzić aplet jako zaufany i poczekać na jego uruchomienie.

7) Proszę usunąć wszystkie zbędne programy z autostartu (zwłaszcza – updatery programu Adobe Acrobat Reader oraz innych). W tym celu należy w menu start wybrać „Uruchom” i wpisać „Regedit” i z kluczy:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

  oraz

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

należy usunąć wszystko to co nie powinno uruchamiać się przy starcie systemu. Prosze uważać, żeby nie usunąć plików odpowiedzialnych za inicjację touchscreena, bowiem często zapisują się właśnie w tym pierwszym kluczu i jeżeli je usuniemy, to touchscreen będziemy musieli zainstalować jeszcze raz.

Nie ma konieczności usuwania plików z katalogów: "C:\Documents and Settings\Nazwa_Użytkownika\Menu Start\Programy\Autostart" oraz "C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart", bowiem w dalszej części instalacji i tak wyłączamy inicjowanie pliku explorer.exe podczas inicjacji systemu, a to explorer.exe właśnie odpowiada za uruchamianie plików z tych dwóch katalogów podczas startu systemu. Nie trzeba się więc tymi dwoma katalogami przejmować.

8) Instalacja drukarki.

Instalacja drukarki wygląda różnie w zależności od tego na jaką drukarkę się zdecydowaliśmy. Poniżej opiszemy jak wygląda instalacja w zależności od tego jaki sprzęt zastosowaliśmy:

  Drukarka Brother QL570 (lub Brother QL560, lub QL700);

  Sterowniki do drukarki znajdują się na dołączonej do niej płycie. Po odpaleniu instalacji należy wybrać "custom installation" i z wskazanych opcji zainstalować wyłącznie "printer driver" - bez aplikacji dodatkowych. Należy najpierw rozpocząć instalację strerowników, a dopiero w trakcie jej trwania – kiedy o to zostaniemy poproszeni podłączyć do komputera drukarkę i włączyć ją przyciskiem na jej obudowie.

  Już po zainstalowaniu drukarki należy w Panelu Sterowania systemu Windows kliknąć ikonę „Drukarki i Faksy”, następnie należy na drukarce Brother QP-570 kliknąć prawym klawiszem, wybrać z listy „Właściwości” i w oknie, które się pojawi w zakładce „Ogólne” kliknąć „Preferencje Drukowania”. W oknie, które się pojawi należy wybrać: „Width” na „62mm” oraz „Orientation” na „Portrait”. Następnie na dole należy kliknąć „Zastosuj” oraz „OK”. Te same czynności należy powtórzyć w oknie „Właściwości: Brother QL-570” w zakładce „Zaawansowane” po kliknięciu przycisku „Domyślne ustawienia drukowania”.
  W tym samym oknie "Właściwości" należy również zadbać, żeby drukarka włączała się sama po podłączeniu do niej zasilania. Należy w tym celu wybrać zakładkę "Ustawienia Urządzenia" i po kliknięciu przycisku "Właściwości" ustawić jak na zdjęciu poniżej i kliknąć "Apply":  Uwaga! W przypadku tworzenia obrazu dysku i użycia właśnie drukarki Brother nie należy jej instalować w ramach tworzenia obrazu dysku, gdyż na raz zainstalowanych sterownikach do jednego egzemplarza drukarki inny nie będzie na nich działał. Należy więc najlepiej przegrać zawartość płyty instalacyjnej na tworzony właśnie dysk i pózniej - w ramach czynności opisanych tutaj w instrukcji instalacji oprogramowania w zielonej części - zainstalować drukarkę tak jak opisano powyżej.

  Nowsze drukarki Borther QL-570 mają ustawioną domyślnie opcję automatycznego wyłączania się po 4 godzinach bezczynności. W celu wyłączenia tej opcji należy ściągnąć plik autopoff100.zip i rozpakować, tak aby oba pliki znajdywały się w jednym folderze. Następnie należy uruchomić program autopoff.exe.


  Po uruchomieniu programu pojawi się na takie okno, w nim należy zmienić Auto power-off time na wartość None i kliknąć przycisk Apply. Jeśli mimo wszystko ten sposób nie pomoże, prosimy o kontakt pod adres support@mtkiosk.com.


  Drukarki Zebra LP 2442 i Zebra LP 2844;

  W przypadku drukarek Eltron(Zebra) LP 2442 oraz Zebra LP 2844 instalacja wygląda identycznie. W obu przypadkach instalujemy po prostu drukarkę LP 2844 korzystając z faktu, że LP 2442 jest z nią w 100% zamienna.

  Jeżeli nie posiadacie Państwo w komputerze gniazda LPT, a drukarkę podłączoną macie poprzez przejściówkę USB->CENTRONICS, to taką przejściówkę należy najczęściej uprzednio zainstalować. Proszę się nie spodziewać, że przejściówka taka po instalacji będzie widziana przez system operacyjny jako doinstalowany port LPT, proszę jednak uwierzyć, że kiedy podczas instalacji drukarki wybierzemy, że drukarka łączy się zamiast po LPT po przewodzie USB, to tak zainstalowana drukarka będzie działać. Przejściówki te nie powodują dodania portu LPT w komputerze, ale pozwalają na prace drukarki przystosowanej do pracy poprzez CENTRONICS po USB. Jeżeli zakupilście Państwo przejściówkę USB->CENTRONICS dokładnie tak wyglądającą co ta przedstawiona przez nas w specyfikacji technicznej urządzenia, to sterowniki do niej znajdują się TUTAJ (w razie jakby Wasza płyta ze sterownikami przyszła uszkodzona). Przed przystąpieniem do instalowania drukarki proszę najpierw zainstalować je. W przypadku droższych przejściówek USB->CENTRONICS nie trzeba ich instalować, bowiem po podłączeniu instalują się same, ale należy je podłączyć przed przystąpieniem do instalowanai drukarki, bowim w innym wypadku podczas jej instalowania nie będzie dostepna opcja zainstalowania jej na porcie USB, ale jedynie na portach LPT i COM, na których podłączona nie jest.

  Jeżeli stosujemy drukarkę LP2844 i podłączyc ją mamy zamiar poprzez przewód USB->USB, to przed przystąpieniem do instalowania drukarki należy ją podłączyć włączoną i podłączoną do zasilania do komputera, w innym bowiem przypadku podczas jej instalacji również nie będzie dostepna opcja zainstalowania jej na gnieździe USB, ale jedynie na gniazdach LPT i COM, gdzie podłączona nie jest.

  Celem zainstalowania drukarki należy ściągnąć STĄD plik o nazwie „Zebra_2844.zip” i wypakować go gdziekolwiek na dysk i uruchomić plik instalacyjny „PrnInst.exe”. Należy w tym programie wybrać opcję „Zainstaluj Drukarkę” i spośród dostępnych drukarek do zainstalowania wybrać „ZDesigner LP 2844”. Wybierając port należy wybrać „LPT1”, jeżeli drukarka podłączona jest bezpośrednio do tego portu lub "USB001" - jeżeli drukarka podłączona jest poprzez przejściówkę USB->CENTRONICS lub bezpośrednio przewód USB->USB i od razu zaznaczyć „Chcę używać tej drukarki jako domyślnej” oraz preferowany język jako Polski. W „dodatkowych opcjach instalacji”, które pojawią się jako następna strona należy odznaczyć dwa proponowane przez program dodatki i kliknąć „Zakończ”. Drukarka czasami instaluje się błyskawicznie, a czasami bardzo długo, kiedyś jednak się zainstaluje.

  Teraz należy kliknąć na ikonę „Drukarki i faksy” w panelu sterowania (lub w menu start) i na nowo zainstalowanej drukarce kliknąć prawym klawiszem myszy i z listy, która się pojawi wybrać „Właściwości”. W oknie, które się pojawi w zakładce „Ogólne” należy kliknąć przycisk „Preferencje Drukowania” i w oknie, które się pojawi należy postąpić jak poniżej:

  W zakładce „Opcje” zaznaczyć jak poniżej:  Jeżeli chodzi o wielkość obszaru niedrukowalnego z lewej i prawej strony, to w zasadzie najlepiej byłoby ustawić te wartości indywidualnie dla każdej drukarki. Ustawiony na wielkość większą niż 0,00 powinien być wyłącznie Lewy lub Prawy. Jeżeli wydruki danej drukarki przesunięte są zbytnio w prawo, to należy wielkość "Prawy" ustawić na odpowiednio dużą z zakresu 0,00 do 0,50 tak, aby wydruk był odpowiednio wyśrodkowany. Jeżeli wydruk zbytnio przesunięty jest w lewo, to należy wielkośc "Lewy" ustawić na odpowiednio dużą z zakresu 0,00 do 0,50. Należy pamiętać, że wyłącznie jedna z wartości "Lewy" lub "Prawy" była ustawiona na wartość większą niż 0,00. Mogą obydwie być równe 0,00. Czynność kalibrowania wielkości "Lewy" oraz "Prawy" powinny być wykonywane dla każdego egzemplarza drukarki indywidualnie. W naszym przypadku powyżej wartośc "Lewy" ustawilismy na 0,30, gdyż wydruki drukarki były zbytnio przesunięte w lewo i nie wiedzieć czemu wszystkie używane przez nas drukarki firmy Zebra/Eltron bylismy zmuszeni ustawiać właśnie w ten sposób. Wielkość "Zaczernienie" także zależna jest od egzemplarza, jakim dysponujemy. Jeżeli jest to dość nowa drukarka, to warto wielkość tę ustawić na 7. Jeżeli mamy do czynienia ze starą zużytą drukarką, to winniśmy wielkość tę ustawić na największą możliwą - tj. 15, aby wydruk nie był blady.

  W zakładce „Zaawansowane ustawienia drukarki” jak poniżej:  Proszę pamiętać, żeby ustawić "Typ etykiet" jako "Continuous", bo niektórzy o tym zapominają, a jak się tego nie ustawi, to drukarka z każdym wydrukiem wyciąga niepotrzebnie dużo papieru. Po ustawieniu tych dwóch zakładek należy kliknąć na dole przycisk „Zastosuj”, a następnie „OK”.

  Teraz należy kolejny raz kliknąć na ikonę „Drukarki i faksy” w panelu sterowania, kliknąć znowu prawym klawiszem na naszą drukarkę i w liście, która się pojawi wybrać „Właściwości” i w oknie, które teraz się pojawi tym razem wybrać zakładkę „Zaawansowane” i następnie będąc w tej zakładce kliknąć na przycisk na dole „Domyślne ustawienia drukowania”. W tym momencie pojawi się okno takie samo jak to, którego obraz przedstawiliśmy już na dwóch obrazkach powyżej. Wszystkie operacje, jakie wykonaliśmy przy okazji tamtego okna należy powtórzyć w przypadku tego (tzn. Tak samo postąpić w przypadku zakładki „opcje” oraz „Zaawansowane Ustawienia Drukarki” i na końcu zatwierdzić przyciskami „Zastosuj” oraz „OK”).

  Jeżeli nie zrobiliście Państwo tego wcześniej, to teraz należy podłączyć drukarkę do komputera i nacisnąć na niej przycisk po prawej stronie tak aby się zaświecił. Drukarka jest gotowa do pracy.


  Drukarka termiczna Bixolon

  Aby zainstalować drukarkę wystarczy uruchomić płytę do niej dołączoną. Nie jest wymagana dalsza ingerencja w ustawienia sterowników.


  Drukarka termiczna EPSON TM-T88III (M129C)

  Sterowniki do drukarki znajdują się tutaj:
  http://mtkiosk.com/APD_407EWM.exe
  należy je ściągnąć i zainstalować. Podczas instalacji można zadeklarować w sterownikach prędkość portu COM komputera PC (lub już po instalacji w Właściwościach drukarki w zakładce „Porty”->”Konfiguruj port ...”), ale nam osobiście nie udało się wymusić takiej prędkości na samym gnieździe COM. W naszym komputerze wprawdzie w sterownikach portu COM udawało się przestawić „Liczbę bitów na sekundę”, ale mimo tego port COM nie działał na tej prędkości, ale na domyślnej 9600. Wydaje nam się jednak, że to wina naszego komputera, a nie – drukarki.

  Po zainstalowaniu drukarki należy wejść w jej właściwości, kliknąć zakładkę „Ogólne”, a następnie przycisk „Preferencje Drukowania”. W nowo otwartym oknie należy wejść w zakładkę „Document Settings” i następnie ustawić „Input Unit” na 0.1mm, następnie w tym samym oknie w zakładce „Layout” należy ustawić „Horizontal Direction” na 3.0mm, aby wydruk był prawidłowo wyśrodkowany w szerokości. Następnie należy zatwierdzić dokonane zmiany poprzez kliknięcie „Zastosuj” oraz „OK”. Te same zmiany należy poczynić w zakładce „Zaawansowane”->”Domyślne ustawienia drukowania” w oknie właściwości drukarki.


9) Problemy z ładowaniem się i szybkością ładowania stron internetowych

W przypadku wystąpienia problemów z ładowaniem się stron internetowych lub niezadawalającą szybkością prosimy o zmianę serwerów DNS na jeden z poniższych:

 • Google: 8.8.8.8
 • OpenDNS home: 208.67.222.222
 • FreeDNS: 37.235.1.174

Dzięki temu wpisując nazwę strony internetowej szybciej będzie ona tłumaczona na adres IP.
Aby zmienić DNS należy w linii komend z uprawnieniami administratora (menu start -> uruchom -> wpisz CMD -> naciśnij enter) należy wpisać komendę

netsh interface ip set dns name="Połączenie lokalne" static 8.8.8.8

gdzie "Połączenie lokalne" to nazwa aktywnego połączenia, które łaczy Nas z internetem. a po słowie static zamiast 8.8.8.8 wpisujemy odpowiedni adres serwera DNS.


Wszystkie powyższe czynności można wykonać w ramach tworzenia tzw. „obrazu dysku” - jeżeli tylko dyski robione na podstawie takiego obrazu mają obsługiwać te same płyty główne. Do wykonywania i odtwarzania obrazu dysku polecamy użyć program Norton Ghost. Czynności opisane poniżej począwszy od punktu 10) nie powinny być realizowane przed sporządzeniem obrazu dysku, ale po nim na każdym z komputerów z osobna.


10) Należy teraz dodać urządzenie, które właśnie przygotowaliśmy do floty urządzeń zależnych od danego operatora. Całą czynność opisaną tutaj w punkcie 10) można wykonać na komputerze, na którym instalujemy właśnie system MTKiosk, ale nie koniecznie – można to zrobić wcześniej na innym komputerze.

Chcąc stworzyć urządzenie w systemie MTKiosk należy wejść na stronę http://www.mtkiosk.com/ i kliknąć na link w menu po prawej stronie „Sprawdź kiosk” i na stronie, która się wyświetli w zielonym panelu wpisujemy nasz login operatora i hasło oraz przycisk „uruchom podgląd grupy urządzeń” na dole. Poniżej przedstawiamy okno dla użytkownika „SolecKujawski”:


klikając na swój login login na samej górze powodujemy jago zaznaczenie. Mając zaznaczonego operatora (w tym wypadku – siebie samego) można klikając na nim prawym klawiszem myszy z menu podręcznego, które się rozwinie wybrać „dodaj nowe urządzenie sobie samemu” (lub w przypadku kiedy nie chodzi o nas samych będzie to opcja „dodaj nowe urządzenie temu operatorowi”). Po kliknięciu tej opcji pokaże się okno jak niżej:


Wpisując w tym oknie nazwę nowego urządzenia, dwa razy jego hasło oraz – alternatywnie – przypisane urządzeniu adresy mac i loginy oraz klikając „dodaj nowe urządzenie” dodajemy urządzenie. Wypełniając to okno na przykład w taki oto sposób:


i klikając „dodaj nowe urządzenie” dodajemy nowe urządzenie i po tej operacji widok głównego okna aplikacji będzie wyglądało tak:


11) O ile czynności opisane w 10) – czyli samo dodanie operatorowi urządzenia wykonane mogą być z dala od komputera, na którym instalowany jest system MTKiosk, o tyle wszystko opisane w niniejszym punkcie winno być wykonane na urządzeniu, na którym właśnie system instalujemy. I tak: jeżeli czynności opisanych w 10) nie robiliśmy na bieżącej maszynie ,to należy wywołać okno „podgląd obrotów grupy urządzeń” takie jak powyżej, zaznaczyć kiosk, który utworzyliśmy (w naszym wypadku „ulicaLESNA”) i następnie nalezy kliknąć na tym kiosku prawym klawiszem i wybrać „ściągnij plik konfiguracyjny dla tego urządzenia”.
Ukaże się okno z komunikatem "Zapisano plik konfiguracyjny wraz z dodatkami na dysku. Teraz na próbę zostanie uruchomiona aplikacja kioskowa. Pozwól jej swobodnie się uruchomić" i uruchomi się wtedy pierwszy raz aplikacja kioskowa i należy pozwolić jej się uruchomić do samego końca, tzn. - do pojawienia się ekranu projektu MTKiosk z wyborem funkcjonalności dla użytkownika.
W konsekwencji ściągnięcia pliku konfiguracyjnego wraz z dodatkami na dysk utworzony jest na dysku "C:" katalog o nazwie "MTKiosk". W katalogu tym znajdują się cztery nastepujące pliki:

set_start.reg
set_explorer.reg
start.bat
mtkiosk.jnlp

Pliki (skrypty) z rozszerzeniem ".reg" nie powodują nic innego jak dokonanie odpowiednich zmian w rejestrze Windows: set_start.reg powoduje wywalenie z autostartu systemu Windows explorer.exe i zastapienie go naszą aplikacją kioskową. Należy go kliknąć obowiązkowo i kiedy pojawią się monity o potwierdzenie operacji zmian w rejestrze nalezy potwierdzić. Po zresetowaniu systemu operacyjnego nie uruchomi się już proces explorer.exe, nie uruchomią się: menu start ani ikony na pulpicie i w takim własnie środowisku nasz kiosk powinien pracować. Proszę wiedzeć, że pozostawienie na kiosku uruchamiającego się wraz z startem systemu explorer.exe powoduje pozostawienie bardzo dużej luki bezpieczeństwa, poprzez umożliwienie klikania użytkownika w opcje menu start oraz w ikony w tray-u podczas ładowania się aplikacji MTKiosk.
W przypadku jakiejkolwiek awarii kiosku i konieczności przywrócenia dogodności zwiazanych z procesem explorer.exe należy uruchomić kiosk, zamknąć aplikację kioskową poprzez wywołanie kombinacji klawiszy "Alt+F4" (lub poprzez wywołanie kombinacji klawiszy Alt+Ctr+Del i zakończenie w menadżerze zadań w zakładce "Procesy" procesu o nazwie "javaw.exe"), nastepnie proszę wywołać kombinację klawiszy Alt+Ctrl+Del (jeżeli wcześniej tego nie zrobiliśmy). W uruchomionym menadżerze zadań w pierwszej zakładce "Aplikacje" prosze kliknąć na przycisk w prawym dolnym roku "nowe zadanie" i w oknie, które się pojawi wpisać należy "explorer" i zatwierdzić przez kliknięcie "OK". Po takim zatwierdzeniu ukaże się okno eksploratora Windows "Moje Dokumenty". Przechodząc w tym oknie odpowiednio "w górę" lub klikając po lewej stronie w "mój komputer" możemy łatwo znaleźć sięw katalogu "C:/MTKiosk", gdzie jeżeli klikniemy plik "set_explorer.reg", następnie zatwierdzimy wprowadzane zmiany, to po zresetowaniu komputera zamiast odpalającej się naszej aplikacji kioskowej będziemy mieli znowu explorer.exe Windowsa. Po zakończeniu działan z komputerem PC nalezy znowu kliknąć plik "set_start.reg" i po zresetowaniu komputera znowu uruchomiona zostanie aplikacja kioskowa zamiast explorer.exe.

Reasumując: Zawsze kiedy chcemy, aby kiosk inicjował się naszą aplikacja kioskową klikamy plik "set_start.reg" i po uruchomieniu ponownym komputera zamiast explorer.exe uruchomi się aplikacja kioskowa. Chcąc odwrócić ten proces (kiedy to jest potrzebne na przykład gdy chcemy skonfigurować połączenie wifi lub jeszcze coś innego), to klikamy Alt+Ctrl+Del i wybieramy jako nowe zadanie "explorer", w oknie, które się pojawi przechodzimy do katalogu "C://MTkiosk" i uruchamiamy plik "set_explorer.reg". Po zresetowaniu komputera znowu - zamiast naszej aplikacji kioskowej uruchomi się explorer.exe i mozemy tak w kółko.

Jeżeli wpadniecie Państwo na pomysł, żeby zamiast podmienić w wskazany powyżej sposób uruchamianie explorer.exe z naszą aplikacją kioskową po prostu dodać plik start.bat lub mtkiosk.jnlp do katalogu AutoStart w katalogu domowym użytkownika, to proszę wiedzieć, że nie godzimy się na jakiekolwiek takie instalowanie oprogramowania kioskowego, aby explorer.exe startował wraz z systemem i czynimy to ze względów bezpieczeństwa. Proszę tez wiedeeić, że jeżeli macie Państwo jakieś aplikacje w AutoStart katalogu uzytkownika, to nie uruchomią się one jezeli nie uruchomiony będzie explorer.exe. Jezeli więc macie Państwo tam coś ważnego (na przykład jakieś programy inicjujące sterowniki TouchScreena), to możecie zainicjować te programy poprzez dopisanie odpowiednich linijek do pliku start.bat znajdującego się w katalogu "C:/MTKiosk". Chcąc uruchomić dany plik podczas startu systemu należy dopisać do tego pliku dwie linijki na każdy uruchamiany program na wzór tego co już znajduje się w tym pliku (najpierw linija odpowiedzialna za "wejście" w odpowiedni katalog: "cd ...", a później już uruchomienie danego programu).

Proszę pamiętać, że czynności opisane w niniejszym punkcie 10) należy wykonać na urządzeniu, na którym instalujemy program, bowiem do szyfrowania pliku mtkiosk.jnlp używany jest między innymi numer seryjny dysku twardego na którym jest zapisywany.

Jeżeli podczas pierwszego uruchomienia aplikacji kioskowej lub kiedykolwiek później przy zmianie karty sieciowej zamiast aplikacji kioskowej wyświetli się czerwony ekran z informacją, że kiosk przedstawia się adresem MAC takim, który już przypisany jest innemu kioskowi, to należy najlepiej zmienić adres MAC używanej karty sieciowej. My sami do zmiany adresu MAC każdej dowolnej karty sieciowej używamy programu "Technitium Mac Address Changer v6". Jeśli Państwo sami przygotowują swój obraz, to program ten jest dostepny do ściągnięcia TUTAJi trzeba go zainstalować (nasz obraz ma już zainstalowany ten program).
Nowy wybrany adres MAC musi być w notacji "YY XX XX XX XX XX", gdzie YY to '02' a każdy z 'X' jest jednym z nastepujących znaków: '0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C','D','E','F'.

Jeśli występują problemy z uruchomieniem programu (zarejestrowaniem pliku TABCTL32.OCX lub MSCOMCTL.OCX) należy (piki do ściągnięcia TUTAJ)

 1. uruchomić program cmd.exe z prawami administratora (Start -> wpisz cmd -> w wynikach wyszukiwania na cmd naciśnij prawy przycisk myszy i uruchom jako administrator)
 2. wpisz: cd\
 3. wpisz: cd %systemroot%\syswow64
 4. wpisz: regsvr32 /u tabctl32.ocx (lub inna nazwa pliku z rozszerzeniem ocx)
 5. wpisz: regsvr32 tabctl32.ocx (wpisz nazwę pliku, jeśli wyżej wpisałeś inną
 6. uruchom program do zmiany adres MAC

Aby zmienić adres MAC należy

 1. wybrać odpowiedni adapter z listy (np. połączenie lokalne)
 2. sprawdzić czy w Connection Details dla Device mamy poprawną nazwę urządzenia, któremu chcemy zmienić MAC
 3. musi być zaznaczona opcja "Use '02' as first octet of MAC address"
 4. klikamy przycisk Random MAC Address
 5. klikamy przycisk Change Now!
Po chwili zostaniemy poinformowani o statusie zmiany i w przypadku powodzenia, możemy uruchomić aplikację kioskową


12) Czynności końcowe instalacji:

Jeżeli instalujecie Państwo Windowsa z obrazu dysku wykonanego na podstawie czynności opisanych w punktach 1)-9), to na każdej kopii tak wykonanego obrazu dysku należy zmienić Windows XP serial number na ten podany na naklejce Windows XP Professional. Do podmiany CD-key-a polecamy program "Windows XP Product Key Modifier" do ściągnięcia STĄD. Taki sposób instalacji systemu operacyjnego Windows XP był przez nas konsultowany z firmą Microsoft i jest w pełni legalny. Jeżeli podczas instalacji systemu nie dysponowaliście Państwo płytą CD z wersją OEM, to możecie w tym celu zastosować dowolną "pożyczoną" wersję BOX (na przykład tą, do której na początku niniejszego dokumentu zamieściliśmy link do obrazu instalatora) i już po instalacji podmienić serial number opisanym tutaj programem. Taka procedura jest w pełni tolerowana przez Microsoft, gdyż od jakiegoś czasu system Windows XP nie jest już supportowany zarówno przez Microsoft jak i producentów sprzętu w ramach oprogramowania OEM.

Należy wykalibrować wielkości "Lewy","Prawy" oraz "Zaczernienie" w preferencjach drukowania drukarki oraz w domyslnych ustawieniach wydruku tak jak opisane jest to w punkcie 8).

Jeżeli zamiast wyprowadzenia na tył obudowy przycisku "Power" komputera zdecydowaliście się Państwo na wyprowadzenie tam przycisku trwale wduszanego odpowiedzialnego za doprowadzanie zasilania do komputera, to należy pamiętać o ustawieniu odpowiednio w BIOSie opcji, żeby komputer włączał się zaraz po doprowadzeniu do komputeraz zasilania.


13) Ustawianie konfiguracji urządzenia (NV200+Smart Payout vs akceptor+wrzutnik+hopper):

Oprogramowanie zainstalowane jak wyżej domyślnie skonfigurowane jest na współpracę z urządzeniem Innovative Technology NV200 + Smart Payout. Jeżeli urządzenie pracuje w oparciu o zestaw urządzeń [akceptor banknotów+hopper] lub [akceptor banknotów+wrzutnik monet+hopper] oraz w oparciu o płytkę do komunikacji naszego autorstwa, to należy o tym fakcie poinformować aplikację kioskową. Jezeli stosujemy akceptor NV200+SmartPayout, to poniżej opisanych czynności wykonywać nie należy.

Z uwagi na fakt, że wrzutniki monet oraz akceptory stosowane w branży vendingowo-hazardowej są różnie zaprogramowane i posługują się różnym interfejsem komunikacyjnym wraz z poinformowaniem naszego oprogramowania kioskowego o stosowaniu płytki do komunikacji wymagamy, aby „nauczyć” nasze oprogramowanie jakich sygnałów ma się spodziewać w przypadku włożenia przez użytkownika poszczególnych monet lub banknotów.

Aplikacja kioskowa oraz płytka naszego autorstwa współpracują z akceptorami banknotów oraz wrzutnikami monet zaprogramowanymi na następujące komunikacje: PULSE MODE, BINARY MODE oraz PARALELL MODE. Nie obsługujemy urządzeń komunikujących się po CCtalk lub innych autorskich protokołów takch jak SSP (za wyjątkiem urządzenia Innovative Technology NV200, ale w przypadku uzycia tego urządzenia nie jest ono obsługiwane przez opisywaną tutaj płytkę). Stosowana przez nas płytka przygotowana jest na podłączenie do niej pętli indukcyjnej ("anteny") chroniącej przed użyciem tzw. "impulsatorów". Program wgrany na płytce updatowany jest automatycznie przez naszą aplikację kioskową i aktualizowany jest z internetu. Nasza płytka w połączeniu z naszą aplikacją kioskową odporne są na działanie tzw. "impulsatorów" wyłącznie jeżeli zarówno akceptor banknotów jak i wrzutnik monet zaprogramowane są na tryb BINARY MODE lub ewentualnie PARALELL MODE (chociaż na PARALELL MODE zdarzyło się już kilka kradzieży). W trybie BINARY MODE żadna z monet lub banknot nie może przyporządkowana być impulsom na wszystkich czterech kanałach, które czyta płytka (gdyż takie zdarzenie jest w stanie emulowac impulsator).

O ile urządzenie działa prawidłowo w każdym z trybów: PULSE MODE, PARALELL MODE oraz BINARY MODE, o tyle z uwagi na ochronę przed tzw. "impulsatorami" sugerujemy zastosowanie trybu pracy "BINARY MODE" (ew. PARALELL MODE). Przy zastosowaniu trybu "BINARY MODE" należy zadbać, żeby żadnemu nominałowi - ani monecie ani banknotowi nie odpowiadał sygnał na wszystkich pierwszych czterech kanałach wyjściowych. Należy wiedzeić, że plytka naszego autorstwa czyta zarówno z akceptora banknotów jak i wrzutnika monet jedynie pierwsze cztery kanały. Programując urządenia należy zadbać, żeby zarówno w trybie BINARY lub PARALELL każdy nominał odwzorowany był jednoznacznie przez sygnały ("słowo") na tych czterech kanałach. Uwaga! W przypadku oszukania urządzenia "impulsatorem" przy zastosowaniu komunikacji PULSE MODE (lub BINARY MODE przy przyporządkowaniu któregokolwiek nominałowi sygnałów na kazdym z czterech zczytywanych kanałów) nie zwracamy środków za takie oszustwo.

Tak zaprojektowany interfejs umożliwia podpięcie pod niego wszystkich dostępnych na rynku akceptorów banknotów oraz wrzutników monet.


W przypadku zastosowania urządzenia NV200+Smart Payout instrukcje zawarte w niniejszym punkcie nie mają racji bytu, bowiem oprogramowanie domyślnie przystosowane jest to współpracy z tym urządzeniem. Jeśli jednak zamiast tego urządzenia do czynienia mamy z płytką do komunikacji naszego autorstwa, to po instalacji oprogramowania kioskowego należy poczynić kroki jak poniżej. Kroki te należy wykonać podczas pierwszego uruchomienia aplikacji kioskowej lub później – na przykład po zresetowaniu komputera. Podczas każdej zmiany konfiguracji sprzętowej naszego urządzenia takiej jak: wymiana wrzutnika na inny lub inaczej zaprogramowany, wymiana akceptora banknotów na inaczej zaprogramowany lub w ogóle – wymiana architektury z tej opartej o płytkę na tę z urządzeniem NV200+SmartPayout lub odwrotnie należy wykonać wszystkie opisane poniżej czynności.


Na stronie głównej aplikacji kioskowej należy dwa razy szybko kliknąć w lewy górny róg w miejscu zaznaczonym na obrazku poniżej:Takie podwójne kliknięcie w tym miejscu na stronie startowej aplikacji kioskowej generalnie służy do wejścia w obszar zarezerwowany dla operatora danego urządzenia. W naszym wypadku – celem nauczenia urządzenia sygnałów z urządzeń odpowiadającym poszczególnym monetom lub banknotom. Po takim dwukrotnym szybkim kliknięciu pojawi się ekran jak niżej:


Należy teraz kliknąć na białe pole tekstowe „Podaj hasło” i wpisać w to miejsce hasło to, jakie nadaliśmy urządzeniu w trakcie jego tworzenia opisanego w punkcie 10) i następnie kliknąć na przycisk „Zaloguj” na dole po prawej. Po chwili komunikacji z serwerem pojawi się widok jak niżej:


Duże prostokąty umieszczone pośrodku ekranu reprezentują okresy rozliczeniowe miedzy operatorem ,a lokalem, gdzie urządzenie się znajduje (w przypadku kiedy wysokość rozliczenia zależna jest od obrotów realizowanych przez urządzenie, w przeciwnym wypadku nie ma konieczności w ogóle zamykać okresów rozliczeniowych). Posegregowane są od najwcześniejszego okresu – u samej górze – do aktualnego – ciągle trwającego na samym dole (proszę zwrócić uwagę na napis na przycisku – jako data końcowa okresu podane jest „teraz”). Jeżeli konfigurujecie Państwo „świeże” urządzenie – a tak zapewne jest – to będziecie mieli tylko jeden z przycisków reprezentujących okresy rozliczeniowe – ten reprezentujący bieżący jeszcze nie rozliczony i ciągle trwający okres rozliczeniowy. Należy kliknąć właśnie ten ostatni – właśnie trwający okres rozliczeniowy tak jak to zaznaczono czerwonym kółkiem u góry. Po dłuższej chwili komunikacji pojawi się okno takie jak poniżej:W widoku tym wyświetlony jest rejestr transakcji pochodzących z tego właśnie okresu rozliczeniowego (w naszym wypadku – bieżącego). W naszym wypadku najpewniej nie będzie w tym rejestrze żadnej transakcji, bowiem najpewniej do czynienia mamy z „świeżym” urządzeniem. Na samym dole po prawej znajduje się przycisk służący do zamknięcia danego okresu rozliczeniowego i tym samym rozpoczęcia nowego oraz – obok po lewej – przycisk „zmiana stanu walut” zaznaczony na obrazku powyżej czerwonym kółkiem. Należy kliknąć przycisk „zmiana stanu walut”, po czym pojawi się widok jak poniżej:Widok ten podzielony jest na dwie części – górna odpowiada za zarządzanie walorami przechowywanymi w urządzeniu celem ich ewentualnej wypłaty użytkownikom oraz dolna – odpowiedzialna za zarządzanie wszystkimi walorami, które przechowywane są w urządzeniu, ale wypłacić się nie da. Domyślnie widok tego okna dostosowany jest do urządzenia NV200+SmartPayout. Chcąc zadeklarować w programie, że odtąd zamiast tego urządzenia stosowana jest płytka naszego autorstwa należy kliknąć przycisk „zmień konfigurację” na dole po prawej tak jak zaznaczone jest to czerwonym kółkiem powyżej. Pojawi się taki dokładnie widok:


W przypadku, kiedy stosowaną w oprogramowaniu konfiguracją była płytka naszego autorstwa, a pragniemy zmienić tę konfigurację na urządzenie NV200+SmartPayout, to służy temu przycisk „ustaw, że stosowane jest NV200”. Po jego naciśnięciu automatycznie ustawi się używana konfiguracja na tę opartą na tym urządzeniu.

W naszym przypadku jednak – kiedy tę właśnie konfigurację chcemy zmienić na płytkę elektroniczną należy najpierw po lewej stronie zaznaczyć nominały, które chcemy akceptować i w związku z którymi chcielibyśmy przeprowadzić proces uczenia się. Jeżeli nie stosujemy w ogóle wrzutnika monet, to po prostu wszystkie nominały odpowiadające monetom pozostawiamy odznaczone, a zaznaczone pozostawiamy wyłącznie nominały banknotów. W przypadku zastosowania wrzutnika monet operatorzy pewnie najczęściej walidowali nimi będą wyłącznie monety 5 PLN lub monety 1 PLN,2 PLN i 5 PLN. Każdy ma jednak możliwość zastosować urządzenia zaprogramowane na monety takie jak mu się to podoba. Nie należy się przejmować tym, że stan wyjść akceptora banknotów dla danego banknotu może być taki sam jak stan wyjść wrzutnika dla jakiejś monety – płytka oraz nasz program same rozróżniają te zdarzenia na podstawie miejsca skąd pochodzą (akceptor lub wrzutnik). Należy jedynie zadbać, żeby każde z urządzeń z osobna (akceptor lub wrzutnik) dawało różne sygnały dla różnych walorów, na jakie jest zaprogramowane nie dbając o pozostałe stosowane urządzenia.


Uwaga! Należy uważać, żeby w przypadku zastosowania wrzutnika zadeklarować WSZYSTKIE te monety, na które urządzenie zostało zaprogramowane. Nie należy dopuszczać do sytuacji, kiedy nie nauczymy programu przyjmować sygnału odpowiadającego na przykład monecie 2 PLN, a wrzutnik jest na taką zaprogramowany. W takim wypadku gdy użytkownik stojący przez urządzeniem taką wrzuci, to zostanie ona mu „połknięta”, a na urządzeniu nie zostaną naliczone żadne impulsy.

Uwaga! W przypadku zastosowania systemu operacyjnego Windows XP Home (gdzie nie działa aplikacja "TaskKill" służąca do "zabijania" procesu obsługującego komunikację NV200) podczas uczenia monet należy odznaczyć WSZYSTKIE monety i banknoty i wtedy rozpocząć proces uczenia (który jak łatwo się domyśleć natychmiastowo się zakończy powodzeniem) i następnie powrócić do ekranu głównego i zresetować komputer. Po ponownym włączeniu komputera należy ponownie przeprowadzić proces uczenia już z zaznaczonymi wszystkimi tymi monetami i banknotami, które chcemy akceptować. Należy mieć na uwadze, że taka dziwny sposób uczenia monet i banknotów ma miejsce wyłącznie przy zastosowaniu systemu operacyjnego Windows XP HOME (gdzie nie działa aplikacja TaskKill wykorzystywana przez aplikację kioskową do zabijania działających procesów).


Po wybraniu nominałów, na które zaprogramowane są nasz akceptor banknotów oraz ewentualnie wrzutnik monet i na które nasze urządzenie ma być wrażliwe klikamy przycisk „włącz tryb uczenia”. Zostaniemy następnie poproszeni o wkładanie nominałów kolejno takich jak zadeklarowaliśmy. W każdej chwili możemy przerwać proces uczenia klikając ten sam przycisk, którym go rozpoczęliśmy. Możemy też anulować cały proces i powrócić do poprzedniej konfiguracji poprzez kliknięcie „przerwij i powrót”. Jeżeli przedtem naszym domyślnym ustawieniem było urządzenie NV200+SmartPayout, to osiągniemy tym to samo co poprzez kliknięcie przycisku „ustaw, że stosowane jest NV200”.

Po skończeniu procesu uczenia się wyświetli się komunikat informujący o tym i automatycznie pojawi się okno „Zmiana stanu monet oraz banknotów”. W programie skonfigurowanym na współpracę z płytką naszego autorstwa wygląda ono tak:


Należy wiedzieć, że z poziomu właśnie okna „Zmiana stanu monet oraz banknotów” konfigurację urządzenia można zmienić w każdej chwili kiedy tylko zmieni się jego konfiguracja sprzętowa – tzn. wymienimy akceptor banknotów na model inaczej zaprogramowany, wrzutnik monet na inny egzemplarz inaczej zaprogramowany lub w ogóle – z konfiguracji opartej o urządzenie NV200+SmartPayout na konfigurację opartą na płytce lub odwrotnie. Zmiana hoppera na inny nie niesie ze sobą konieczności ponownego uczenia urządzenia – hoppery z punktu widzenia naszego programu widziane są wszystkie dostępne modele jednakowo.

Przy zastosowaniu architektury z płytką naszego autorstwa oraz jednocześnie Windowsem XP Home Edition należy jeszcze wiedzieć, że nietypowo powinien przebiegać proces uczenia się takiego urządzenia sygnałów monet oraz banknotów. W wypadku pierwszego uczenia kiosku z systemem operacyjnym Windows XP Home należy nauczyć go tak, żeby najpierw odznaczyć wszystkie nominały monet oraz banknotów, zatwierdzić proces uczenia (od razu się zakończy), i po takim nauczeniu urządzenia monet i banknotów ZRESETOWAĆ URZĄDZENIE, a następnie wejść jeszcze raz w panel uczenia i wtedy już zaznaczyć te monety i banknoty, które chcielibyśmy akceptować i nauczyć urządzenie jeszcze raz - teraz już poprawnie.


14) Ustawianie grupy urządzeniu:

Podczas tworzenia urządzenia pojawiło się nowe pole grupa urządzenia. Pozwala ono przypisać urządzeniu specjalną grupę aktualizacji. Jeśli pole pozostanie puste lub taka grupa nie istenieje, to zostanie pobrana standardowa wersja aplikacji kioskowej. W przeciwnym razie zostanie uruchomione specjalna wersja.

Również dla istniejącego urządzenia można zmienić grupę. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na danym urządzeniu i kliknąć zmień grupę.


To kończy proces instalacji oprogramowania na kiosku. W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę śmiało dzwonić na numer 888883338 lub pisać na support@mtkiosk.com.

Window size: x
Viewport size: x