Niniejszy serwis www ma na celu


zachęcić instytucje wymagające obsługi płatności do nawiązania współpracy z nami w zakresie dostarczania przez nasz system obsługi przakazów pieniężnych;
zachęcić operatorów urządzeń vendingowych do współpracy z nami w zakresie tworzenia własnych sieci naszych kiosków i zarządzania stworzoną przez siebie infrastrukturą.

O projekcie "Money Transfer Kiosk"


"Money Transfer Kiosk" lub w skrócie "MTKiosk" to system umożliwiający dokonywanie przelewów pieniężnych za pomocą specjalnie do tego przygotowanych samoobsługowych kiosków internetowych należących do sieci MTKiosk.

Kiosk należący do sieci MTKiosk zasadniczo wygląda jak tradycyjnie spotykany kiosk internetowy, wyposażony jest dodatkowo w urządzenia do pobierania monet oraz banknotów, urządzenia do ich wydawania oraz drukarkę termiczną służącą do drukowania potwierdzeń operacji użytkownika.

Użytkownik podchodzący do urządzenia ma możliwość wpłacenia do niego gotówki, wpisania numeru konta na który ma zamiar dokonać przelew, wyedytowanie pola nadawcy przelewu oraz jego tytułu. Po zatwierdzeniu operacji informacja o przelewie i jego kwocie wysyłana jest przez kiosk do serwera MTKiosk i natychmiastowo zlecenie to przekazywane jest bankowi współpracującemu z MTKiosk. Za taką operację pobierana jest od użytkownika stała opłata ustalona przez operatora danego kiosku MTKiosk.

Dodatkowo MTKiosk oferuje instytucjom trzecim współpracę w zakresie predefiniowania pewnych rachunków przez co użytkownicy nie muszą wpisywać całego numeru rachunku, ale tylko "kliknąć" na ekranie właściwy przycisk i wyedytować pola, które dla danej instytucji trzeciej jednoznacznie identyfikują przelew. MTKiosk dla takich instytucji udostępnia specjalny interfejs programistyczny, mianowicie każda z takich instytucji ma możliwość napisania pluginu do aplikacji kioskowej. Plugin taki wizualnie reprezentowany jest przez duży przycisk na ekranie dotykowym urządzenia i po naciśnięciu go użytkownikowi objawia się mechanizm, który instytucja trzecia dostarcza użytkownikom żeby ułatwić im formułowanie przekazów pieniężnych do siebie i ... od siebie. Każdy z takich pluginow musi przejść bardzo restrykcyjne testy z naszej strony ze względu na kompatybilność z oprogramowaniem kiosków MTKiosk oraz na zgodność oprawy graficznej z tą, z jaką wyposażone są kioski MTKiosk. Każdemu pluginowi pozwalamy też komunikować się z jego dostawcą pod warunkiem spełnienia bardzo restrykcyjnych wymogów szyfrowania komunikatów. Udostępniamy też dostawcom pluginów własny interfejs komunikowania się ich systemu z MTKiosk polegający na dostarczanym przez nas interfejsie wprost do naszego serwera. Dostawca usługi może w ten sposób być przez nas w czasie rzeczywistym informowany o przekazach pieniężnych zrealizowanych właśnie na jego konto nie czekając na sesję międzybankową, w której jego bank wymieni się informacjami z naszym, ale ma tę informację OD RAZU.

Na dzień dzisiejszy na naszym urządzeniu znajdują się następujące pluginy:

1) plugin umożliwiający wymianę walut. - po wejściu w tę funkcjonalność użytkownik ma możliwość włożenia do maszyny dowolnych walut i po zatwierdzeniu zostają one wymienione na walutę lokalną (PLN). Plugin w tym momencie zleca MTKiosk zatwierdzenie wpłaty na rachunek dostawcy pluginu takiej jakie waluty włożył użytkownik. Ponadto plugin ma możliwość wymuszenia na MTKiosk wypłaty środków w PLN właśnie znajdujących się maszynie i zarejestrowania tej operacji jako przekazu w kierunku od dostawcy pluginu do użytkownika stojącego przed maszyną i z tej operacji dostawca pluginu oraz MTKiosk rozliczają się zbiorczo przy końcu każdego okresu rozliczeniowego. Na poczet wypłacanych przez nas kwot dostawca pluginu w tym wypadku nie musi nawet składać na naszym rachunku bankowym depozytu – nasze rozliczenia zabezpieczone są poprzez waluty włożone przez użytkownika.

2) plugin umożliwiający doładowywanie "online" telefonów komórkowych pre-paid. Plugin dostarczony w tym wypadku przez dostawcę żąda od użytkownika podania numeru telefonu i sam sprawdza u operatorów sieć tego numeru oraz jego istnienie w ogóle. Następnie po zatwierdzeniu przez użytkownika "doładowuje go" i w przypadku pomyślnego doładowania zleca MTKiosk przelew na swój rachunek w wysokości doładowywanej kwoty, natomiast w przypadku odmowy takiego transferu nie zleca, tylko zwraca użytkownikowi wzięte w depozyt środki. W zakresie doładowań telefonów komórkowych współpracujemy z firmą "Sprint" z Olsztyna.

3) kiosk internetowy. Ten plugin napisaliśmy sami i generalnie wygląda tak, ze wchodząc w niego otwiera nam się przeglądarka internetowa i możemy z niej korzystać tak długo, jak dużo środków wrzuciliśmy. Tutaj odbiorcą przekazu jesteśmy my sami.

4) plugin realizujący pośrednictwo pieniężne do CSANI.com specjalizującej się w tanich transferach transgranicznych pomiędzy rachunkami bankowymi należącymi do tego samego użytkownika „CSANI” znajdującymi się w różnych krajach. Za pomocą pluginu można zasilić swoje konto w obrębie usługi „CSANI money transfers” będącej flagowym produktem izraelskiej instytucji finansowej „CSANI”.
Po wybraniu tej funkcjonalności, użytkownik ma możliwość wpisania swojego identyfikatora i uwierzytelnienia w obrębie usługi „CSANI money transfers” i przy pomyślnej autoryzacji użytkownik ma możliwość zasilenia swojego rachunku lub wypłacenie z niego żądanej kwoty. Dodatkowo umowa miedzy MTKiosk, a „CSANI” przewiduje korzystanie z funkcjonalności 3) za darmo, jeżeli tylko w grę wchodzi przeglądanie strony domowej „CSANI”. Dlatego też z pluginu dostarczonego przez „CSANI money transfers” można uruchomić stronę www projektu „CSANI” niezależnie od tego czy użytkownik ma zgromadzone jakiekolwiek środki na przeglądanie internetu czy nie.

Tak wiec - reasumując - użytkownik podchodzący do urządzenia ma na ekranie cztery duże przyciski reprezentujące cztery w/w funkcjonalności oraz poniżej nich jeszcze większy przycisk reprezentujący przekazy pieniężne na rzecz dowolnej instytucji. To co może dzięki tym przyciskom uczynić to zrealizować przelew gotówkowy w dowolne miejsce na świecie w kwocie ograniczonej przez przepisy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dodatkową atrakcją kiosku jest możliwość korzystania (odpłatnie) z przeglądarki internetowej