Historia projektu

Ideą przyświecającą powołaniu projektu MTKiosk była chęć dostarczania samoobsługowych kiosków realizujących usługi pośrednictwa pieniężnego. Naszym celem było dostarczenie interfejsu umożliwiającego klientom realizowanie przelewów na dowolne konto IBAN w obrębie Unii Europejskiej. Ponadto zbudowaliśmy interfejs umożliwiający wbudowywanie w naszą aplikację usług świadczenia pośrednictwa wprost do współpracujących z nami instytucji. Dowolna instytucja trzecia, z której usług korzystanie nie jest na terytorium RP zabronione, może zlecić nam informowanie jej o każdorazowych przelewach realizowanych na rzecz tej instytucji i dodatkowo – zlecać nam wypłaty środków w swoim imieniu, odpowiednio uwierzytelniającym się użytkownikom.

W początkowej fazie tak skonstruowany system dedykowaliśmy takim usługodawcom jak:

  • przedsiębiorstwa oferujące doładowania telefonów komórkowych pre-paid w czasie rzeczywistym,
  • dostawcy każdego rodzaju contentów dla telefonów komórkowych, takich jak aplikacje lub multimedia,
  • dostawcy energii, gazu, telewizji, sieci telefonii komórkowej, celem umożliwienia opłacania rachunków przy identyfikowaniu użytkownika we wskazany przez dostawcę sposób. Dla przykładu dla dostawcy usług telekomunikacyjnych za pomocą zadeklarowanego przez użytkownika numeru telefonu,
  • dostawcy legalnych z punktu widzenia prawa polskiego gier hazardowych, dostawcy instrumentów finansowych, tzw. popularnych instrumentów typu forex lub opcji binarnych,
  • fundacje dobroczynne celem uiszczania wpłat bez konieczności deklarowania przez naszych użytkowników rachunku bankowego fundacji,
  • bankom i innym pośrednikom pieniężnym.

Projekty takie jak nasz z powodzeniem funkcjonują w kilku krajach bałkańskich. Kioski umożliwiają zarówno zasilanie jak i wypłaty z rachunków prowadzonych przez banki współpracujące z dostawcą kiosków.

MTKiosk aktualnie

W toku wdrażania projektu MTKiosk z łatwością nawiązaliśmy współpracę z dostawcą opcji binarnych działającym pod domeną csani.com aktualnie posiadającym licencję w Vanuatu nr licencji 14763. Obsługę pieniężną tej instytucji realizujemy poprzez umożliwianie wpłat jak i realizowanie wypłat poprzez wskazanie identyfikatora rachunku. Ten dostawca instrumentów finansowych prowadzi tradycyjne rachunki identyfikowane przez login i hasło, ale również ogromną popularnością cieszą się na terytorium RP rachunki w ramach csani.com identyfikowane przez adres mac komputera. Większość realizowanych przez nas przelewów i wypłat odbywa się na tego rodzaju rachunki. Takie rachunki znane do tej pory były z kasyn online dostosowanych między innymi do pieniężnej obsługi przez aplikacje kioskowe.

Nasze kioski oprócz takiej obsługi pieniężnej umożliwiają także swoją podstawową funkcję, tj. przelewy na dowolne rachunki IBAN w obrębie Unii Europejskiej, umożliwiają także korzystanie z internetu poprzez wbudowaną przeglądarkę Firefox.

Bardzo popularnym sposobem wykorzystywania przez klientów naszych urządzeń jest jednoczesne zlecanie naszemu przedsiębiorstwu wpłat na skojarzony z adresem mac komputera naszego kiosku rachunek inwestycyjny dostawcy instrumentów finansowych i jednocześnie, za pomocą zainstalowanej na naszym urządzeniu przeglądarki Firefox, uruchamianie strony www tego dostawcy i zawieranie za jej pomocą transakcji.

Z nadzieją czekamy na kolejne instytucje, które będą zainteresowane zawarciem umowy o realizowanie transferów z naszych urządzeń. Na tę chwilę rozwijamy projekt ze współpracującymi instytucjami. W zakładce „Wygląd urządzeń MTKiosk wczoraj i dziś” prezentujemy Państwu urządzenia, które można zobaczyć we wszystkich lokalach z nami współpracujących.

Copyright 2010 MTKiosk Sp z o.o. ul. Pod Krzywą Wieżą 14, 87-100 Toruń, support@mtkiosk.com PL 21 1940 1076 3190 6652 0000 0000